OPDRACHTGEVER

U zoekt TIJDELIJKE CAPACITEIT

INTERIM kent meerdere klanten: De Interim Professionals en haar Opdrachtgevers. U als opdrachtgever bent gewend om als klant gezien te worden. Wij vullen die benadering aan door ook de Professional als klant te beschouwen.

 • Waarom is dit anders?

De Opdrachtgever is klant als het gaat om het beschikbaar stellen van de INTERIM opdracht. U maakt afspraken over het doel en de duur van een opdracht en INTERIM TECHNIEK zorgt ervoor dat er een dunne lijn ligt tussen Opdrachtgever en Professional. Zo is er weinig overhead, dus een scherp uurtarief, en voor een langere duur van de opdracht gaat het uurtarief automatisch omlaag! U weet dat de Interim Professional volgens afspraak beloont wordt, waardoor frustraties voorkomen worden. Dit leidt tot:

 • Detachering doelstellingen worden gehaald
 • Een scherp tarief voor Opdrachtgever en Professional
 • Een tevreden Interim Professional
 • Maximale focus voor uw opdracht.

Klant wenst CAPACITEIT voor lange termijn

WERVING & SELECTIE heeft een duidelijk traject voor u als Opdrachtgever. Wij benaderen uw vraag op maat, en helpen ook als de dienstverlening nog geen concrete vorm heeft. Laagdrempelig, een concreet resultaat meting en een afgesproken traject: op basis van partnerschap en No Cure / No pay.

 • Waarom helpt deze aanpak?

De Opdrachtgever is klant als het gaat om het definiëren van de dienstverlening. Samen maken we afspraken over het doel, de methode en de duur van een Werving. Hierbij zal de eerste Selectie plaatsvinden door INTERIM TECHNIEK, waarvan u een helder advies krijgt per kandidaat. Door weinig overhead is het tarief scherp en kunnen we een garantie afspraak maken voor de toekomstige kandidaat. U betaald dus achteraf, in termijnen en bij disfunctioneren een garantie voor een minimale fee! Dit leidt tot:

 • Heldere opdracht doelstellingen

Werving van kandidaat met gewenst profiel en selectie periode wordt in overleg gedaan. Hierbij is helder welke competenties vereist zijn, welke wenselijk en zijn soft skills in relatie tot opdrachtgever en haar klanten in kaart gebracht.

 • Regie op kosten van advertenties

Werving & Selectie is een traject van maatwerk. Hierin kunnen activiteiten samen gedaan worden, of wij nemen de gehele regie in handen. Net wat bij uw bedrijfsvoering past.

Hierdoor kunnen kosten bespaart blijven en u maakt enkel kosten waarvoor opdracht is. Door maatwerk is er commitment en is eenvoudig uitbreiding van dienstverlening mogelijk.

 • Een scherp tarief voor de opdracht

Werving & Selectie op basis van No Cure – No Pay maakt een scherp tarief mogelijk, vooral in combinatie met de regie op uw opdracht. U betaald enkel de kosten die vooraf besproken zijn!

 • Een inzichtelijk Werving & Selectie traject

Wij geven u precies aan wat de stappen zijn: inventarisatie, profiel opmaak, werving, selectie, advertenties, voortgang, gegevens kandidaat, referentie check en mogelijkheden Jobsites. Door onze uitgebreide search tools, onder andere MonsterBoard en INDEED, bent u gegarandeerd aangesloten bij de GROOTSTE JOBSITES in Nederland.

 • Langdurige samenwerking met een betrouwbare partner

Werving & Selectie is veelal het opbouwen van wederzijdse ervaring. Dit betreft de bedrijfscultuur, de procedure tijdens een werving en selectie traject, maar ook de nazorg voor de kandidaat. Wel of niet in het traject afgesproken, kunnen wij uw nieuwe medewerker vooraf toetsen op zijn/haar profiel. Motivaties en gewoontes worden in beeld gebracht, passend bij het functie- en bedrijfsprofiel. Tijdens de eerste maanden van de nieuwe medewerker kunnen wij de kandidaat coachen en sparren met het management. Hierdoor GEVEN WIJ GARANTIE op een passende kandidaat, en krijgt u een kosteloze nieuwe search indien de kandidaat vroegtijdig uit dienst gaat EN BETAALT U MINDER!

solliciteren of aanmelden opdrachtgever

NEEM CONTACT MET ONS OP ….